Theo quy định của Pháp Luật Việt Nam người nước ngoài muốn vào Việt Nam với mục đích làm việc cần phải đi xin giấy phép lao động, sau khi có giấy phép lao động thì người này mới được phép làm việc ở Việt Nam, nếu bị phát hiện làm việc không có giấy phép lao động sẽ bị xử phạt theo quy định của luật pháp Việt Nam. Dưới đây là những giấy tờ bạn cần phải chuẩn bị để đi xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam với mục đích làm việc

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG / WORK PERMIT

1/ Giấy phép đăng ký kinh doanh / Business registration certificate

2/ Giấy phép đăng ký MST /Certificate of Tax registration

3/ Giấy đăng ký mẫu dấu / Company seal registration certificate

4/ Bằng Đại học có thị thực nước sở tại và sở ngoại vụ / The original of Bachelor Degree was legalized in the Embassy of Vietnam

5/ Kinh nghiệm làm việc trên 05 năm /  Confirm letter about experience more 05 years

6/ Lý lịch tư pháp có thị thực nước sở tại và sở ngoại vụ / Criminal record has been legalized by the Embassy of Vietnam

7/ Lý lịch tư pháp Việt Nam/ Criminal record in Việt Nam Department of Justice

8/ Giấy khám sức khỏe / Health check at hospital

9/ Giấy giới thiệu / Introduction letter

10/ Hộ chiếu bản gốc / The original passport

11/3 tấm hình 3*4 / 03 color photo 3×4

Thời gian làm việc 90 ngày / The period of time to apply for criminal record: 90 working days

Đánh giá
.