Cấp mới Visa Việt Nam

Xin visa Việt Nam cho người nước ngoài

Phòng Visa PM nhận xin visa cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam

Hướng dẫn xin cấp giấy miễn thị thực 05 năm

(How to get a certificate of visa exemption) 1. Đối tượng được xét cấp Giấy

.